Kiedy najlepiej założyć ogród?

Zakładanie ogrodów Warszawa to kwestia, która może mieć dwojaką postać. Przede wszystkim, potrzebę założenia ogrodu w Warszawie będziemy mieli w momencie, kiedy nasz dom dopiero powstał i jest bardzo ładnym rodzynkiem wystającym z wszechobecnego błotka, które pozostało po działaniach ekip budowlanych. Pokończyliśmy wszystkie instalacje, mamy założone pompy ciepła, stoją płoty i teraz trzeba się wziąć […]